In English
spam

Phishing • Artikel

29 mars, 2021

Vad är spam?

Spam är och har varit ett allvarligt problem sedan e-post började användas frekvent. Trots att bekämpningen av oönskad e-post har blivit allt effektivare på senare år finns ännu mycket att förbättra. Microsofts grundare Bill Gates påstod 2004 att problemet med spammeddelanden kunde lösas inom de kommande två åren. Mer än ett decennium senare beräknas dock mer än hälften av all e-posttrafik bestå av spam.

Spam email = skräpmail

Spam är e-postmeddelanden som vanligtvis hamnar i din skräppost. Men e-posttjänster har inte alltid varit lika effektiva på att filtrera inkommande e-post som de är idag. När e-post började användas mer frekvent såg bedragare sin chans att utnyttja detta fenomen.

Trots att endast en liten andel mottagarna hade intresse av e-posten tjänade avsändaren fortfarande pengar, på grund av att utskicket nådde en stor målgrupp till en liten kostnad. Att nå ut med sitt budskap via andra kanaler kostar stora pengar vilket gör att oönskad e-postmarknadsföring till en populär kanal bland bedragare, men också bland mindre organisationer som vill nå ut brett.

Dagens filter för reklam och spam har blivit allt effektivare, men de kommer troligen aldrig kunna skydda e-postanvändare helt och hållet. Det är därför upp till användaren själv att vara noggrann med vilka mail som öppnas. Idag måste man vara extremt försiktig med att klicka på länkar och bilagor i mail eftersom phishing (nätfiske) är så utbrett.

Historien bakom

Anledningen till varför ordet spam används inom IT-branschen tros komma från en sketch i den humoristiska serien Monty Python. I sketchen används ordet spam som ett skällsord. Gästen i sketchen ville inte beställa spam, men det var det enda som erbjöds på menyn. Ordet blev därför en symbol av att få något som inte var önskat.

Så stor andel är spam

Det är svårt att dra en gräns för vad som är spam och därmed även att avgöra hur stor andel av internettrafiken som faktiskt består av oönskad e-post. 2015 uppgavs det i en rapport att andelen spam hade nått rekordlåga nivåer på 50 %. Den uppfattningen är med säkerhet inte helt rättvisande, men det ger oss i alla fall en uppfattning om problemets storlek.

Därför är spam ett problem

Ingen är speciellt förtjust i oönskad e-post, men idag behöver vi inte i samma utsträckning sköta gallringen själva eftersom de stora leverantörerna arbetar hårt för att skapa starka filter mot spam som skyddar deras användare.

Det finns flertalet sidor på nätet som sköter statistik över spam och dess innehåll. Utifrån dessa data går det att skönja mönster som spam följer och det går därmed att spam-klassa en stor andel av alla mail.

Kortfattat kan man säga att spam är problematiskt ur flera aspekter. Här är 3 problem med spam:

1. Spam bidrar till bedrägerier och spridning av virus

Spam kan utnyttjas för att locka mottagaren till att klicka på en skadlig länk eller bilaga som infekterar mottagarens dator med skadlig kod. Men spam-mailen kan också locka mottagaren att fylla i uppgifter

2. Spam skapar ett oönskat brus

Många företag förlitar sig på kommunikation via e-post till såväl kunder som arbetskollegor. Oönskade mail kan dränera inkorgen, var ett stort irritationsmoment och minska produktiviteten.

3. Spam belastar IT-infrastrukturen

När spammare skickar mail till miljontals användare används flera olika system från det att skickas till det att det levereras hos mottagaren. Mängden spammail gör att det blir en stor belastning på olika system. Dessutom kan spam resultera i att mailservrar och hårddiskar fylls upp.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.