In English
nätverkssäkerhet

Nätverk • Artikel

29 mars, 2021

Nätverkssäkerhet

I takt med att vi lagrar allt mer kritisk data digitalt blir det vitalt att skydda våra nätverk. Nätverkssäkerhet handlar om att skydda den underliggande infrastrukturen och informationen från obehörig åtkomst, missbruk, fel ändringar, och därigenom skapa en säker plattform för datorer, användare och program.

Så kan Sentor skydda ert nätverk

Med nätverksövervakning från Sentor får ni en kostnadseffektiv tjänst för att öka er IT-säkerhetsnivå. Vi analyserar både nätverkstrafik och loggar från IT-system för att upptäcka tecken på attacker och intrång. Larm och information från era IT-system övervakas och undersöks av våra säkerhetsanalytiker dygnet runt, året om. När vi identifierar något som ser misstänkt ut agerar vi utefter en incidenthanteringsplan som vi tagit fram i samråd med er.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.