In English
Kryptering

Kryptering • Artikel

29 mars, 2021

Vad är kryptering?

Kryptering har funnits i tusentals år och även om det idag används mycket mer avancerade metoder så är ursprungstanken den samma, att säkerställa att ett meddelande som skickas från en plats till en annan endast kan läsa av de som har behörighet att läsa det.

Kryptering i korthet

Vid kryptering omvandlas elektronisk data till en annan form av data som kallas för chiffertext eller ciphertext. Omvandlingen möjliggör att behöriga parter kan läsa data samtidigt som det försvårar för obehöriga att läsa data.

Det finns flera anledningar att använda sig av kryptering, men den främsta anledningen är för att skydda sekretessen för digital data som lagras i system eller överförs via Internet eller andra datornät. Många av dagens krypteringsalgoritmer är viktiga för att ge en säkerhetsgaranti vid kommunikation och användning av olika IT-system.

Kryptering används i många sammanhang

Idag stöter vi på kryptering i alla möjliga sammanhang, allt från när vi plockar ut pengar i bankomaten till när vi köper något på nätet med en smartphone eller trycker på en nyckelbricka för att låsa upp en bil.

Idag har vi stora mängder känslig information på våra enheter, som dokument, bilder och e-postmeddelanden. Skulle en enhet stjälas utan att informationen skyddas av kryptering skulle en utomstående ha tillgång till allt som finns i enheten. Utför du dessutom känsliga transaktioner på nätet, så som att shoppa eller göra dina bankärenden utan att kryptering används, så kan en utomstående få tillgång till, övervaka eller modifiera din information.

Det man bör känna till vid användning av kryptering är att den bara är så stark som din nyckel är. Om någon gissar eller får tillgång till nyckeln får de också tillgång till din data, därför måste den skyddas ordentligt. Det är även viktigt att inte tappa bort nyckeln eftersom det då inte går att avkoda din information.

Men även om det blir vanligare med kryptering händer det fortfarande att företag slarvar med användningen av kryptering eller helt enkelt struntar i att använda det. Något som kan utnyttjas av kriminella i syfte att begå exempelvis; identitetsstölder, kreditkortsbedrägerier, intrång, och spionage.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.