In English
mssp

MDR • Artikel

29 mars, 2021

4 tips när du ska välja MSSP

Allt fler företag är på jakt efter en Managed Security Service Provider som kan hjälpa till att lösa ens utmaningar på säkerhetsområdet. I en undersökning uppger hela 82 % att de idag antingen använder eller planerar att använda sig av managerade säkerhetstjänster för att kunna hantera hot mot verksamheten.

Ifall du är obekant med begreppet Managed Security Services så står det för säkerhetstjänster som är outsourcade till en tjänsteleverantör. Ett företag som erbjuder den typen av tjänster kallas för Managed Security Service Provider (MSSP) och det är har blivit ett begrepp som numer används i hela världen.

Det blir allt svårare för företaget att rekrytera och behålla kompetent IT-säkerhetspersonal samtidigt som de ska utveckla och drifta säkerhetstjänster som håller en tillräcklig hög grad av säkerhet. Därför väljer många att outsourca tjänster till en MSSP som har spetskompetens inom säkerhet, riskhantering och compliance. Tjänster som ofta outsourcas till en MSSP är exempelvis endpoint-skydd och SIEM (Security Incident and Event Management).

Att välja en säkerhetsleverantör kan vara svårt. Därför har vi valt att ta fram ett par saker som ni bör titta efter när ni väljer er partner.

Övervakning 24/7

Ifall du anlitar ett fysiskt vaktbolag, skulle du då bara använda dessa under kontorstid?
Eftersom du inte vet när du kommer bli angripen är det viktigt att ha kapacitet att kunna hantera säkerhetshot dygnet runt, året om. En MSSP med ett Security Operations Center bemannat av experter 24/7 är vitalt för att hålla en hög säkerhetsnivå.

Moderna säkerhetslösningar

Det finns fortfarande företag som hävdar att traditionella signaturbaserade system som brandväggar och anti-virus är de bästa säkerhetsinvesteringarna trots att de är utdaterade i många avseenden. Leta efter en leverantör som rekommenderar moderna lösningar baserade på ledande teknologiplattformar.

Partner med spetskompetens

Säkerställ att ni får en partner istället för en simpel leverantör. Dagens komplexa säkerhetshot gör att man behöver arbeta nära sin leverantör för att kunna hantera risker på bästa sätt. En partner som har teknisk spetskompetens kan exempelvis bidra med råd, forensicssäkerhetstester och incidenthantering.

Bra kundservice

Säkerhet är viktiga saker. Därför är det viktigt att se till att det är enkelt att komma i kontakt med er MSSP och att de värderar lyhördhet och kommunikation högt. Dessutom är det vitalt att de är snabba på att agera och informera när något sker eller det finns tecken som tyder på att något inte står rätt till.

Sentor är en MSSP med expertkompetens

Sentor kan hjälpa er att hantera de cyberrisker och hot som er organisation står inför. Om du vill veta mer om Sentors MSS-tjänster kan du läsa mer nedan.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.