TEKNISK IT-SÄKERHET

Konsulter med spetskompetens
inom teknisk IT-säkerhet
Översikt

Tekniska IT-säkerhetstjänster

Den senaste tiden har det skett mängder av nya säkerhetsincidenter. Incidenter som kanske kunde ha undvikits genom utförandet av säkerhetsanalyser från en objektiv tredjepart. Hotbilden har ökat och allt fler väljer därför att se över säkerheten i sina nätverk, system och applikationer.

Vi kan leverera bevisen som gör skillnad i brottsutredningen

När det finns misstanke om dataintrång kan det vara bra att kontakta en forensisk expert. Vi har kompetensen att hitta bevis som i slutändan leder till att ni kan ta välgrundade beslut och fälla den personen som har begått ett brott.

Våra teknisk IT-säkerhetstjänster:

Säkerhetsföretag Stockholm
Vill du komma i kontakt med oss?