Sentors 3-fasmetodik hjälper Insplanet att efterleva GDPR

cs insplanet

Sentors 3-fasmetodik hjälper Insplanet att efterleva GDPR

Insplanet befinner sig i slutskedet av att anpassa verksamheten till GDPR som ersätter personuppgiftslagen i maj nästa år. Genom att identifiera och inventera befintliga personuppgifter, genomföra konsekvensbedömningar och implementera relevanta kontroller med hjälp av Sentors konsulter och metodik beräknas företaget efterleva lagen i god tid före den träder i kraft.

Ta del av vårt kundcase där Johan Andersson, CIO på Insplanet intervjuas och beskriver deras utmaningar med att efterleva GDPR.

Hämta vårt kundcase! (.pdf)

Relaterat material