NIS-direktivet – så påverkas er organisation

nis_whitepaper

NIS-direktivet – så påverkas er organisation

NIS-direktivet som träder i kraft i maj 2018 är avsett att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster. Beroende på vilken roll er organisation bedöms ha varierar skyldigheter och säkerhetsåtgärder.

I detta whitepaper, som är baserat på rådande lagförslag, kommer du att kunna läsa om hur just din organisation kan påverkas, vilka potentiella konsekvenser den står inför samt rekommendationer på adekvata lösningar.

Innehåll

  • Bakgrund
  • Beskrivning av aktörer
  • Rapporteringsflöde
  • Sekretess
  • Konsekvenser
  • Så efterlever ni direktivet

Ta del av vårt whitepaper

Hämta filen!

Relaterat material