THREAT INTELLIGENCE

Agera på hot mot er verksamhet
innan de hinner bli verklighet
Översikt

Threat Intelligence ger en bättre bild över hot som riktas mot er

Cybersäkerhet är en ständig kamp där angriparna blir mer sofistikerade, välfinansierade, välorganiserade, och använder sig av tekniker som är svåra att upptäcka och mitigera. För att kunna stoppa attacker måste organisationer förstå hur angriparna tänker, arbetar och vilka bakomliggande avsikter de har.

I en tid där många organisationer använder sig av traditionell säkerhetsteknologi har Sentor valt att erbjuda en mangerad lösning som kan identifiera och larma kunden om hot innan de hinner utvecklas till en krissituation.

Kan övervaka privata källor och darknets

Med Threat Intelligence från Sentor går det att övervaka publika och privata källor samt darknets i syfte att identifiera olika sorters hot och aktivitet. Genom ett partnerskap med Intelliagg kan vi också dra nytta av en ledande Machine Learning Technology Platform som är language-aware och kan anpassa informationssökningen efter varje kunds specifika behov.

Agera på kvalificerade incidenter och slipp allt brus

Hotinformation kan leda till ökade volymer av false positives något som slösar bort anställdas tid och gör det svårare att hantera de verkliga attackerna. Sentors tjänst gör det motsatta genom att hantera all data in realtid, där kunder endast meddelas när det är nödvändigt, så att kunderna kan agera på kvalificerade incidenter innan de leder till en kris.

Vill du veta mer? Lämna din e-postadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Mer information
För vilka syften används Threat Intelligence?

Det finns naturligtvis mängder av olika skäl till varför det skulle vara motiverat att ha Sentors Threat Intelligence-tjänst. Här följer fyra användningsområden:

  1. Upptäck och kontrollera dataläckage
  2. Avvärj planerade attacker
  3. Skydda företagets anseende
  4. Skydda viktig personal

Vad innebär termen darknet?

Ett darknet är ett privat nätverk där användare kan koppla ihop sig med andra på ett krypterat sätt. Många darknets används för illegal verksamhet som exempelvis försäljning och utbyte av kontouppgifter, droger och barnpornografi.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Security Operations Center

Sentors managerade SOC-tjänster är uppdelade i två typer; BlueSOC-tjänster och RedSOC-tjänster. BlueSOC-tjänsterna är defensiva till sin natur och har som syfte att upprätthålla det interna försvaret, genom att detektera och hantera cyberhot. Sentors RedSOC-tjänster är offensiva och syftar till att kontinuerligt identifiera och åtgärda brister i kundens säkerhet, både tekniska sårbarheter och mer strukturella.
Läs mer!

Whitepaper: Efterlev GDPR med SIEM

Den nya dataskyddslagen (GDPR) skärper kraven kring hur organisationer ska hantera personlig information. SIEM krävs för att säkerställa efterlevnad.
Ladda ned!

Whitepaper: Ransomware – Så skyddar ni er

Intresserad av att veta hur ni som organisation på bästa sätt kan hantera ransomware? Vi har tagit fram ett whitepaper med mängder av värdefulla tips.
Ladda ned!

Vill du komma i kontakt med oss?