MANAGED SECURITY SERVICES (MSS)

Managed Detection
and Response 24/7
Översikt

Managed Security Services (MSS) viktigt för att stoppa avancerade attacker

Hotbilden mot organisationer växer i rask takt. För att mitigera dagens hot och risker krävs det att man övervakar och analyserar nätverk, system och loggar i syfte att stoppa angripare och skadlig kod – dygnet runt, året om.

Säkerhetsanalytiker övervakar och rapporterar enligt plan

Via vårt Security Operations Center (SOC) kan vi monitorera aktivitet och händelser i våra kunders nätverk och system. Vi gör det för att upptäcka oönskat beteende, som sedermera identifieras, klassificeras och hanteras utifrån en gemensam plan. Vår SOC är bemannad 24/7 av utbildade säkerhetsanalytiker.

Relaterade tjänster som du kan läsa mer om nedan:

mss_ids
Advanced Endpoint Protection
managed_security_services

Detection and Response 24/7 – Ett måste för att hantera avancerade malware-attacker

Tjänsten bygger på ny och unik teknik som identifierar hot på både servrar och klienter i realtid. Detekteringen är baserad på heuristisk analys och upptäcker när kod beter sig misstänkt och larmar Sentors SOC, som kontrollerar larmet samt hanterar incidenten enligt den plan som tagits fram tillsammans med kunden.

Våra säkerhetsanalytiker kan omgående hantera hotet, exempelvis döda en skadlig process eller låsa en användare.

Läs mer
Intrusion Detection

Upptäck försök till intrång och skadlig kod 24/7

I takt med att antalet säkerhetsincidenter inom IT-området ökar blir metoderna som angriparna tillämpar allt mer komplexa att komma åt. För att stoppa dedikerade angripare krävs konstant nätverksövervakning.

Det behövs ett säkerhetsteam som monitorerar, analyserar och hanterar incidenter, 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet.

Läs mer
SIEM & Log Management
mss_siem

SIEM 24/7 ett måste för upptäcka och utreda säkerhetsincidenter

När datamängderna stiger krävs kvalificerad logghantering och övervakning för att uppnå spårbarhet i IT-miljöer. Med Sentors tjänst får ni möjlighet att upptäcka och utreda säkerhetsincidenter eftersom det går att se vem som gjorde vad vid ett givet tillfälle.

Sentor erbjuder SIEM som tjänst som levereras 24/7 från vårt Security Operations Center.

Läs mer
Threat Intelligence

Identifierar hot mot verksamheten och personalen 24/7

Övervaka publika och privat källor samt darknets i syfte att upptäcka hot och potentiellt riskabel aktivitet med Threat Intelligence från Sentor. Med machine learning och en språkmedveten motor hittar vi nålen i höstacken.

Data samlas in i realtid och hanteras av våra experter 24/7 som levererar insikter till er så att ni agera på information innan er verksamhet eller personal skadas.

Läs mer
threat_intelligence
Vill du komma i kontakt med oss?