STRATEGISK RÅDGIVNING

Diskutera era vägval med
en erfaren expert
Översikt

Strategisk rådgivning inom IT- och informationssäkerhet

I dagens digitala värld pågår ständigt en kamp mellan kriminella och säkerhetsexperter. Slagfältet är organisationer som är beroende av säkra IT-miljöer och digitalt lagrad information. De organisationer som strävar efter att vinna striden måste analysera omvärlden, den aktuella hotbilden samt vidta proaktiva åtgärder för att minska sin exponering.

För organisationer som har en helt annan kärnverksamhet än säkerhet krävs det att man anlitar experter inom området som kan hjälpa organisation att göra rätt vägval för att inte lämna över initiativet till kriminella.

Vi ser oss som en säkerhetspartner – ingen leverantör av tjänster

Med den erfarenhet och spetskompetens som finns inom Sentor kan vi stötta organisationer, både med strategiska och tekniska säkerhetsfrågor. Vår ambition är inte sälja tjänster ni inte behöver utan säkerställa att ni får ut det värde ni efterfrågar. Genom att vara en säkerhetspartner, snarare än en leverantör, kan vi bygga en relation som håller över tid och gynnar båda parter.

Rådgivning bygger på tillit

Därför är det viktigt att ni känner er trygga med oss innan vi inleder ett samarbete. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar er situation och era behov.

Vill du veta mer? Lämna din e-postadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Mer information
Vad har Sentors rådgivare hjälpt till med hos andra organisationer?

Det är svårt att nämna alla de områden som Sentors rådgivare har arbetat med. Men här några exempel:

 • Bedrev omvärldsanalys för att förutspå trender som kunde utvecklas till hot mot företaget.
 • Medverkade i projekt- och styrgrupper för att bekräfta eller ifrågasätta den allmänna riktningen inom IT-säkerhetsarbetet samt vilka teknologier och lösningar företaget valde att använda.
 • Utvärderade och guidade det förebyggande IT-säkerhetsarbetet för utvecklare, specialister och ledning.
 • Designade och gav förslag till långsiktiga planer och säkerhetsstrategier.
 • Tog fram en IT-säkerhetspolicy enligt ISO-standard 17799.
 • Bidrog med teknisk expertkunskap på olika områden.
 • Bidrog med kunskap om informationssäkerhet på process- och ledningsnivå.
 • Granskade viktiga leverantörers säkerhet.
 • Implementerade och reviderade IT- och informationssäkerhetsstrategier.

Vilken metodik tillämpar Sentor?

Sentor har arbetat fram en trestegsmodell som effektivt förstärker IT-säkerheten hos ett företag. Ni kan anlita oss för att ta ett helhetsgrepp på IT- och informationssäkerhetsarbetet eller för specifik rådgivning inom ett mindre nischat område.

 1. Analys och kunskap:
  En analys av er säkerhetssituation tar sin utgångspunkt i två platser: Ert företag och omvärlden. Ur en säkerhetsaspekt kan ert företag exempelvis utgöra en stor måltavla trots att hotbilden generellt sett är liten. Vi levererar kunskapen som krävs för att fastställa en strategi för IT-säkerhetsarbetet.
 2. Strategi:
  En stor anledning till att många IT-relaterade attacker blir så kostsamma är att företagen saknar både taktiska och strategiska planer för hur de ska bedriva IT-säkerhetsarbetet. Vi hjälper er att ta fram en långsiktig säkerhetsstrategi som både beskriver hur ert förebyggande arbete bör gå till samt vilken policy och response plan ni bör använda vid olika typer av angrepp. Vi kan också assistera vid framtagandet av en IT-säkerhetshandbok enligt ISO 17799.
 3. Genomförande och revision:
  För att en säkerhetsstrategi ska uppfylla sitt syfte måste den implementeras korrekt och revideras kontinuerligt. Vi hjälper er att genomföra era strategier och reviderar dem regelbundet utifrån nya händelser i omvärlden och inom företaget.

Som rådgivare kan vi givetvis även agera snabbt i akuta situationer när ett dataintrång måste stoppas eller någon annan typ av incident hanteras.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Whitepapers

Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance.

NIS-direktivet
GDPR och outsourcing
ISO 27001
Mer läsning!

Case studies

Vi har två kundcase där kunderna beskriver om sina utmaningar och hur Sentor har varit hjälp.

GDPR - Insplanet
ISO 27001 - TeamEngine
Mer läsning!

Debattinlägg i Sydsvenskan

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister Hedfors.
Läs mer! (extern länk)

Vill du komma i kontakt med oss?