RISKANALYS

Ger en överskådlig bild
över risker och hot
Översikt

En riskanalys är ett viktigt beslutsunderlag

Det finns många skäl till varför företag eller statliga organisationer ska göra en riskanalys. Det främsta skälet är naturligtvis för att skapa en objektiv bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns för den aktuella verksamheten. Målet med riskanalysen är att identifiera specifika sårbarheter som verksamheten kan tänkas ha samt vilka hot och risker som verksamheten står inför.

Undvik eller reducera effekter av säkerhetsincidenter

En riskanalys utförd tillsammans med en av Sentors experter ger er ett adekvat beslutunderlag inför införandet av skydd för er verksamhet. Ni får veta hur ni på bästa sätt kan undvika eller reducera effekterna av oönskade säkerhetsincidenter.

Viktig definiering av säkerhetsvariabler

I riskanalysen ser vi till att ni får en bra bild över vilka skyddsvärda processer, system och verksamheter ni har och hur ni på bästa sätt kan hålla de skyddade ifall en oönskad incident skulle ske. Dessutom identifierar vi sårbarheter och säkerhetsbrister i er infrastruktur som kan påverka er förmåga att hantera en säkerhetsincident.

Följande ingår i vårt standardutförande för riskanalyser:

  • Intervjuer för att fastställa säkerhetsvariabler i syfte att skydda processer, system och verksamheter
  • Kontroll av lokaler, omgivning och infrastrukturellt upplägg
  • Identifiering av interna samt externa hot, risker och sårbarheter
  • Inspektion av verksamhetens förmåga att hantera säkerhetsincidenter

Vill du veta mer? Lämna din e-postadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Mer information
Gör ni riskanalyser kopplade till GDPR?

Ja. Vi stöttar organisationer att se över hur den nya dataskyddslagen (GDPR) kommer påverka kundens verksamhet. En riskanalys hjälper till att identifiera vilken information ni hanterar, för vilket syfte samt vilka risker ni står inför och vilka konsekvenser ni riskerar.

Läs mer!

Arbetar ni efter ISO 27001?

Ifall kunden önskar kan vi hjälpa kunden att komma igång med ISO 27000, som är ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Genom att efterleva den internationellt erkända standarden kan kunden minimera risker och bättre strukturera upp sitt säkerhetsarbete.

Läs mer!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Whitepapers

Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance.

NIS-direktivet
GDPR och outsourcing
ISO 27001
Mer läsning!

Case studies

Vi har två kundcase där kunderna beskriver om sina utmaningar och hur Sentor har varit hjälp.

GDPR - Insplanet
ISO 27001 - TeamEngine
Mer läsning!

Debattinlägg i Sydsvenskan

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister Hedfors.
Läs mer! (extern länk)

Vill du komma i kontakt med oss?