KONTINUITETSHANTERING – ISO 22301

Minska återhämtningstiden
vid en incident
Översikt

Kontinuitetshantering enligt standarden ISO 22301

Med kontinuitetshantering enligt ISO 22301 kan ni säkerställa att ni kan reagera på en omfattande driftstörning, återställa till normalt läge, upprätthålla verksamheten och minska återhämtningstiden.

ISO 22301 specificerar kraven för ett ledningssystem avsett att skydda, reducera sannolikheten för, och se till att ert företag återhämtar sig från eventuella störningar.

Hur långt har ni kommit i ert kontinuitetsarbete?

Det spelar ingen roll om kontinuitetplanering och ISO 22301 är ett helt nya begrepp för er eller om ni har arbetat med det tidigare. Vi anpassar våra tjänster inom området till er verksamhet för att säkerställa kontinuitet i vitala affärsprocesser.

Vill ni säkerställa att era affärer inte avstannar om ni har en störning, eller vill ni bara diskutera olika alternativ för er verksamhet? Kontakta oss så får ni hjälp av våra experter.

Vill du veta mer? Lämna din epostadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Mer information
Vilka är fördelarna med kontinuitetshantering?

Det finns flera fördelar med ett införande av kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering i er organisation. Här följer några av dessa:

  • Identifiering och hantering av hot mot er verksamhet vid fall av driftstörning
  • Resulterar i ett mer proaktivt förhållningssätt i syfte att undvika och minska skadan av störningar
  • Reducering av nedtid och återhämtningstid vid störning
  • Utökad möjlighet att upprätthålla (reducerad) verksamhet under störning och återhämtning
  • Ser till att öka upp-tiden för visar verksamhetskritiska system och funktioner
  • Visar för kunder och leverantörer att ni tar kontinuitet på allvar

Prenumerera på nyhetsbrevet

Som prenumerant på nyhetsbrevet får du ta del av nyheter, guider och utbildande innehåll ungefär 1-2 gånger i månaden.


Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta prenumerationen. För mer information, läs vår integritetspolicy.

Whitepapers

Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance.

NIS-direktivet
GDPR och outsourcing
ISO 27001
Mer läsning!

Case studies

Vi har två kundcase där kunderna beskriver om sina utmaningar och hur Sentor har varit hjälp.

GDPR - Insplanet
ISO 27001 - TeamEngine
Mer läsning!

Debattinlägg i Sydsvenskan

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister Hedfors.
Läs mer! (extern länk)

Vill du komma i kontakt med oss?