KONTINUITETSHANTERING – ISO 22301

Minska återhämtningstiden
vid en incident
Översikt

Kontinuitetshantering enligt standarden ISO 22301

Med kontinuitetshantering enligt ISO 22301 kan ni säkerställa att ni kan reagera på en omfattande driftstörning, återställa till normalt läge, upprätthålla verksamheten och minska återhämtningstiden.

ISO 22301 specificerar kraven för ett ledningssystem avsett att skydda, reducera sannolikheten för, och se till att ert företag återhämtar sig från eventuella störningar.

Hur långt har ni kommit i ert kontinuitetsarbete?

Det spelar ingen roll om kontinuitetplanering och ISO 22301 är ett helt nya begrepp för er eller om ni har arbetat med det tidigare. Vi anpassar våra tjänster inom området till er verksamhet för att säkerställa kontinuitet i vitala affärsprocesser.

Vill ni säkerställa att era affärer inte avstannar om ni har en störning, eller vill ni bara diskutera olika alternativ för er verksamhet? Kontakta oss så får ni hjälp av våra experter.

Vill du veta mer? Lämna din epostadress så hör vi av oss!

Mer information
Vilka är fördelarna med kontinuitetshantering?

Det finns flera fördelar med ett införande av kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering i er organisation. Här följer några av dessa:

  • Identifiering och hantering av hot mot er verksamhet vid fall av driftstörning
  • Resulterar i ett mer proaktivt förhållningssätt i syfte att undvika och minska skadan av störningar
  • Reducering av nedtid och återhämtningstid vid störning
  • Utökad möjlighet att upprätthålla (reducerad) verksamhet under störning och återhämtning
  • Ser till att öka upp-tiden för visar verksamhetskritiska system och funktioner
  • Visar för kunder och leverantörer att ni tar kontinuitet på allvar

Whitepaper: Så förbereder ni er inför GDPR

Den nya dataskyddslagen (GDPR) innebär skärpta krav kring hur personlig information hanteras. Läs vad lagen innebär och hur ni kan förbereda er.
Läs mer!

5 tips så undviker ni ett dataintrång

Här ger en av Sentors konsulter 5 tips på hur man som företagare kan undvika att drabbas av ett dataintrång.
Läs mer!

Vill du komma i kontakt med oss?