KONTINUITETSHANTERING – ISO 22301

Minska återhämtningstiden
vid en incident
Översikt

Kontinuitetshantering enligt standarden ISO 22301

Med kontinuitetshantering enligt ISO 22301 kan ni säkerställa att ni kan reagera på en omfattande driftstörning, återställa till normalt läge, upprätthålla verksamheten och minska återhämtningstiden.

ISO 22301 specificerar kraven för ett ledningssystem avsett att skydda, reducera sannolikheten för, och se till att ert företag återhämtar sig från eventuella störningar.

Hur långt har ni kommit i ert kontinuitetsarbete?

Det spelar ingen roll om kontinuitetplanering och ISO 22301 är ett helt nya begrepp för er eller om ni har arbetat med det tidigare. Vi anpassar våra tjänster inom området till er verksamhet för att säkerställa kontinuitet i vitala affärsprocesser.

Vill ni säkerställa att era affärer inte avstannar om ni har en störning, eller vill ni bara diskutera olika alternativ för er verksamhet? Kontakta oss så får ni hjälp av våra experter.

Vill du veta mer? Lämna din epostadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Mer information
Vilka är fördelarna med kontinuitetshantering?

Det finns flera fördelar med ett införande av kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering i er organisation. Här följer några av dessa:

  • Identifiering och hantering av hot mot er verksamhet vid fall av driftstörning
  • Resulterar i ett mer proaktivt förhållningssätt i syfte att undvika och minska skadan av störningar
  • Reducering av nedtid och återhämtningstid vid störning
  • Utökad möjlighet att upprätthålla (reducerad) verksamhet under störning och återhämtning
  • Ser till att öka upp-tiden för visar verksamhetskritiska system och funktioner
  • Visar för kunder och leverantörer att ni tar kontinuitet på allvar

Whitepaper: GDPR och outsourcing

Det finns många frågor kring outsourcing och vad som gäller enligt GDPR. Vem bär ansvaret och vilka krav ska ställas på leverantörerna? Ta del av vad som gäller!
Läs mer!

Whitepaper: En introduktion till ISO 27001

Vill ni veta hur ni kan komma igång och arbeta mer strukturerat med informationssäkerhet? Ta en titt på ISO 27001!
Läs mer!

Whitepaper: NIS-direktivet

NIS-direktivet är avsett att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs om hur ni påverkas!
Läs mer!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Vill du komma i kontakt med oss?