Information Security Health Check

Ta hjälp av en expert för att
utvärdera er säkerhetssituation
Översikt

En övergripande genomgång av er informationssäkerhet

De flesta organisationer behöver vid något tillfälle utvärdera sin situation kopplat till IT- och informationssäkerhet. Utan att ha en bild över nuläget är det svårt att sätta in adekvata insatser för att minimera risker och skydda känslig information. Med hjälp av spetskompetens inom området kan ni lyfta blicken och sätta in insatser där det är mest prioriterat.

Baserat på gedigen erfarenhet samt internationella standarder som bland annat ISO 27000-serien görs en övergripande genomgång av er säkerhet med syfte att finna svar på var ni befinner er, vilka eventuella brister ni har, samt vad ni bör fokusera era insatser på och i vilken ordning. Vår utgångspunkt är högst pragmatisk och har sin utgångspunkt i er verksamhet och era specifika krav.

Vi genomför intervjuer och kontrollerar dokumentation

Sentors tillvägagångssätt är okomplicerat. Relevanta personer med god insyn i er verksamhet och IT-miljö intervjuas i syfte att göra en rättmätig bedömning av ert informationssäkerhetsarbete. Vid intervjuerna kommer även vissa djupdykningar att göras för att ta del av bevis i form av exempelvis dokumentation.

Ni får en övergripande rapport med tydliga rekommendationer

Resultatet av genomgången blir en övergripande rapport som redogör för nuläget, med exempel på förbättringsområden och tydliga rekommendationer. Rapporten kan tjäna flera syften, både som underlag för er ledning, men också för den operativa säkerhetsledningen inom organisationen. Målet är att ni får en bild av var ni befinner er och var ni bör lägga era resurser för att förbättra er på kort respektive lång sikt.

Låter det intressant? Lämna din e-postadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Whitepapers

Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance.

NIS-direktivet
GDPR och outsourcing
ISO 27001
Mer läsning!

Case studies

Vi har två kundcase där kunderna beskriver om sina utmaningar och hur Sentor har varit hjälp.

GDPR - Insplanet
ISO 27001 - TeamEngine
Mer läsning!

Debattinlägg i Sydsvenskan

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister Hedfors.
Läs mer! (extern länk)

Vill du komma i kontakt med oss?