BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

Hantera incidenter och
stärk motståndskraften
Översikt

Business Continuity Management (BCM)

Identifiera potentiella hot, hantera affärskritiska incidenter och stärk organisationens motståndskraft

När något orsakar betydande störningar för ditt företag är förmågan att återställa leveransen av företagskritiska tjänster vitalt. Sentor hjälper organisationer att etablera ett Business Continuity Management (BCM)-program, som gör din organisation mer robust i händelse av en allvarlig incident, driftstörning eller större kris. BCM är även ett ramverk för att bygga organisatorisk motståndskraft för att skydda ert rykte, varumärke och värdeskapande aktiviteter.

Vi lever i en värld där 20 procent av företagen drabbas av en större incident (driftavbrott, naturkatastrof, hårdvarufel etc.) under ett specifikt år och av dessa företag går 80 procent i konkurs efter ett drygt år, enligt US Bureau of Labor. Dessa siffror visar på vikten av att upprätta ett BCM-program för att skydda företaget från ekonomisk skada och sargat anseende.

Vissa organisationer har väl fungerande BCM-förmåga och planering på plats, men de flesta organisationer kämpar med delar av arbetet eller saknar helt förmågan att hantera allvarliga incidenter.

Lösningen

Sentor kan förse ert företag med BCM-expertis, för att förbättra er förmåga att hantera allvarliga incidenter och bygga motståndskraft mot hot som naturkatastrofer, dataintrång eller tekniska brister. BCM från Sentor kan levereras enligt vår etablerade modell i fyra faser, men varje organisation har olika behov, så programmet kommer att skräddarsys för att möta era specifika behov.

Vid ett traditionellt BCM-program utför vi följande nyckelaktiviteter:

 • Identifierar och prioriterar alla viktiga tjänster och funktioner – Vi identifierar de viktigaste aktiviteterna som måste förbli i drift eller kunna återställas för att hålla ert företag flytande.
 • Identifierar risker och påverkan – Vi identifierar riskpåverkan för företagskritiska tjänster som kan störa er dagliga verksamhet, såväl interna som externa.
 • Utveckla och dokumentera en Business Continuity Plan (BCP) – Detta dokument ska beskriva processer och förfaranden samt övergripande uppsättning av verktyg som säkerställer att ni kan reagera, återhämta, återuppta och återställa era företagstjänster till en fördefinierad nivå av drift efter naturkatastrofer, dataintrång och andra oförutsedda händelser som hotar att äventyra ert företags förmåga att uppfylla organisatoriska mål.

Det är viktigt att ert BCM-program är utformat så att det passar era strategier, strukturer, prioriteringar och kultur. Hållbarhet är nyckeln, men ert BCM-program måste också vara flexibelt och anpassningsbart till förändringar, något som Sentors BCM-experter kan hjälpa er att etablera, uppdatera och underhålla.

Sentor har alltid internationella standarder inom området, såsom ISO 22301 – Security and Resilience, som grund när vi genomför BCM-projekt.

Leveransprocess - Sentors implementationsmodell i fyra faser

Leveransprocess – Sentors implementationsmodell i fyra faser

För att upprätta ett effektivt BCM-program rekommenderar vi Sentors etablerade implementationsmodell i fyra faser. Du får hjälp av Sentors BCM-experter under upprättandet och det kontinuerliga arbetet som behöver utföras.

Fas 1 – Initiering

 • Initiering av BCM-program och ledningens engagemang (policy, omfattning av BCM etc.)
 • Riskbedömning (risk workshops)
 • Business Impact Analysis (Recovery Time Objective, Recovery Point Objective etc.)
 • Prioritering (verksamhet, enheter/avdelningar, system etc.)

Fas 2 – Utveckling

 • Utveckla strategier för att hantera olika hot (krisscenarier etc.)
 • Kris- och incidentberedskap och respons (krisorganisation och krisledning, mobiliseringsplan, kontaktlistor etc.)
 • Utveckla handlingsplaner för BC (planer för olika krisscenarier etc.)

Fas 3 – Implementering

 • Implementera handlingsplaner för BC (planer för olika krisscenarier etc.)

Fas 4 – Träning, övning, test och underhåll

 • Utbildningsprogram för kris- och kontinuitetshantering
 • Träning, övning, test och underhåll av BC-planer

Viktiga fördelar med BCM från Sentor

Viktiga fördelar med BCM från Sentor

 • Identifiering och hantering av hot mot ert företag vid störningar
 • Bygg upp organisatorisk motståndskraft genom att genomföra proaktiva kontroller för att minimera risken för hot som påverkar företagskritiska tjänster
 • Implementering av ett proaktivt tillvägagångssätt för att förebygga och minska kostnader vid störningar
 • Minskning av driftstopp och återhämtningstid
 • Förbättrad förmåga att upprätthålla verksamheten
 • Högre tillgänglighet av kritiska affärssystem och funktioner
 • Visar era kunder och leverantörer att ni tar Business Continuity på allvar
 • Minimera dina och kundernas intäktsförlust
 • Skydda varumärket, ert professionella anseende och värdeskapande aktiviteter
 • Att ha en dokumenterad BCP bygger kundförtroende – en konkurrensfördel

Vill du veta mer? Lämna din epostadress så hör vi av oss!

Sentor kommer lagra dina angivna personuppgifter för att tillgodose ditt berättigade intresse och dessa kommer lagras tills dess att affärsrelationen upphört. För mer information om hur Sentor hanterar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Whitepapers

Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance.

NIS-direktivet
GDPR och outsourcing
ISO 27001
Mer läsning!

Case studies

Vi har två kundcase där kunderna beskriver om sina utmaningar och hur Sentor har varit hjälp.

GDPR - Insplanet
ISO 27001 - TeamEngine
Mer läsning!

Debattinlägg i Sydsvenskan

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister Hedfors.
Läs mer! (extern länk)

Vill du komma i kontakt med oss?