INFORMATIONSSÄKERHET

Minimera risker, efterlev
krav och stärk säkerheten
Översikt

Vi hjälper er att stärka er informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att hindra information från att läcka ut, förvanskas, förstöras samt säkerställa att informationen finns tillgänglig för en legitim användare. Beroende på organisation kan både risker och hot variera både sett till typ och storlek, men till stor del handlar information om att minimera och att hantera risker på ett adekvat sätt.

Struktur och förutsägbarhet är en stor fördel

Genom att arbeta efter ISO 27000 som är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet kan man säkerställa bättre struktur på säkerhetsarbetet och få en högre grad av förutsägbarhet. Följden blir en minimering av risker och färre misstag som kan som kan leda till kostsamma säkerhetsincidenter.

informationssäkerhet
Områden

Dataskyddslagen (GDPR)

Den nya Dataskyddslagen (GDPR) som kommer ersätta PUL här i Sverige innebär en kraftig skärpning av regelverket för behandling av personlig information. Läs mer om hur Sentor kan vara behjälpliga nedan.

Läs mer

ISO 27000 / ISMS

Många organisationer väljer att arbeta efter ett ledningssystem för informationssäkerhet för säkerställa att man uppfyller dimensionerna för informationssäkerhet; sekretess, integritet och tillgänglighet.

Läs mer

PCI DSS

Organisationer som på något sätt hanterar kreditkortsuppgifter omfattas av regelverket PCI DSS. Sentor är ackrediterade revisorer och kan hjälpa er organisation att efterleva kraven.

Läs mer
Tjänster
informationssäkerhet tjänster

Sentor är experter på informationssäkerhet

Sentor har ett stort team av konsulter med spetskompetens inom informationssäkerhet. Nedan listar vi alla våra tjänster inom informationssäkerhet. Kontakta oss gärna ifall ni vill veta mer!

Vill du komma i kontakt med oss?