In English

Kategori

NIS

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

Del 4: 5 säkerhetsåtgärder för efterlevnad av NIS-direktivet

I den här delen av artikelserien om NIS tar vi upp fem åtgärder som hjälper din organisation att höja den allmänna säkerhetsnivån och lättare efterleva direktivet.

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

Del 3: NIS-direktivet – så påverkas leverantörer av digitala tjänster

I den här delen av artikelserien om NIS tittar vi närmare på hur leverantörer av digitala tjänster påverkas av direktivet.

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

Del 2: NIS-direktivet – så påverkas leverantörer av samhällsviktiga tjänster

I andra delen av vår artikelserie om NIS går vi igenom hur samhällsviktiga leverantörer påverkas av direktivet.

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

Del 1: Vad är NIS-direktivet?

I den här artikelserien om NIS-direktivet går vi igenom vad regelverket innebär, hur olika organisationer påverkas samt vad som krävs för att efterleva det.

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

MSB: Efterlev NIS-direktivet genom att arbeta enligt ISO 27000

MSB menar att en etablerad standard för informationssäkerhet, däribland ISO 27000-serien, är en bra grund för att sätta in lämpliga säkerhetsåtgärder.

2 november, 2018

NIS-direktivet: Nya skyldigheter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Den 1 november släppte MSB nya föreskrifter gällande leverantörer av samhällsviktiga tjänsters anmälningsplikt och informationssäkerhetsarbete.

19 oktober, 2017

Incidenterna kring dataintrångshärvan kan bli straffbara när nytt direktiv träder i kraft

Flera företag och myndigheter har drabbats av säkerhetsincidenter den senaste tiden, däribland SJ. När det nya NIS-direktivet träder i kraft i maj nästa år kommer IT-säkerhetsincidenter likt de som nyss inträffat att kunna leda till större konsekvenser för organisationer som bedöms vara en del av vår kritiska infrastruktur.