SIEM for beginners

siem for beginners

SIEM for beginners

Det är inte helt klart för alla vad en SIEM-lösning (SIEM står för Security Information and Event Management) fyller för funktion. Därför har vi tagit fram en fyra sidors guide på ämnet som vi hoppas kommer ge er en överblick om vad SIEM är och vilka användningsområden som finns.

Innehåll

  • Vad är SIEM?
  • Vad står begreppet för?
  • Hur fungerar SIEM?
  • Användningsområden för SIEM
  • SIEM som tjänst

Skicka ett mail med ämnet nedan – så skickar vi önskat whitepaper

Skickat ett mail!

Relaterat material