Så arbetar TeamEngine med ISO 27001

teamengine case

Så arbetar TeamEngine med ISO 27001

Molntjänstföretaget TeamEngine möttes av ökade säkerhetskrav från sina kunder. Genom att efterleva ISO 27001 kunde de både tillgodose de nya kundkraven, stärka säkerheten i den
egna tjänsten och samtidigt ge sig själva ett försprång inför GDPR.

Ta del av vårt kundcase som beskriver både utmaningar och vinster med att arbeta strukturerat med informationssäkerhet.

Hämta vårt kundcase! (.pdf)

Relaterat material