OM SENTOR

Experten på IT- och
informationssäkerhet
Företaget

Vi har gjort det här sedan 1998

Vi skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap, erfarenhet och engagemang med egenutvecklade IT-säkerhetslösningar. Ni kan fokusera på er kärnverksamhet medan era nätverk och webbplatser bevakas av erfarna experter.

Sentor har fått förtroendet att samarbeta med några av världens ledande företag inom olika branscher. Oavsett vilken bransch ni tillhör så har vi erfarenheten som krävs för att skydda er. Med vår flexibla tjänsteplattform kan vi anpassa det säkerhetsarbete ni anförtror oss till era unika förutsättningar.

Sentors huvudkontor är beläget vid Medborgarplatsen i Stockholm och vi har även ett kontor i Malmö.

om sentor
Management
anders söderström
Anders Söderström

CEO

Andreas Lindberg

CFO

Mikael Witt

Head of Managed Security

krister hedfors
Krister Hedfors

Head of Technical Security

mathias elväng
Mathias Elväng

Head of Information Security

Tomas Wahlstedt

Marketing Manager

Anna Olsson

Talent Manager

daniel hesselberg
Daniel Hesselberg

Sales Manager

Vill du komma i kontakt med oss?