Applikationssäkerhet

Förbättra säkerheten
i era applikationer
Bakgrund

Vikten av god applikationssäkerhet

Säkerhetsbrister i webbapplikationer står för den övervägande delen av de sårbarheter som Sentor upptäcker i säkerhetsgranskningar. Samtidigt blir applikationerna och nätverken alltmer komplexa och öppna när större mängd information görs tillgänglig via Internet.

Applikationer och system utvecklas i snabb takt, ofta med stor tidspress och fokus på funktion. Detta medför att produktionssättning görs utan att säkerheten har varit en del i kravställningen eller testningen.

Sentor har en rad tjänster för att lyfta organisationers applikationssäkerhet. Du finner mer information om dessa tjänster längre ned.

Relaterade tjänster:

  • Penetrationstest/applikationstest
  • Secure Development Life-Cycle
  • Kurser i säker applikationsutveckling
applikationssäkerhet applikationstest
Penetrationstest / Applikationstest
applikationssäkerhet apptest

Säkerhetstesta er applikation i tid

Ett penetrationstest/applikationstest ger en komplett bild över eventuella sårbarheter i era applikationer, vilka risker de medför samt en genomlysning av hur väl ert säkerhetsarbete/era säkerhetsprocesser fungerar idag.

Sentor genomför varje år hundratals säkerhetstester av applikationer och genom att ständigt utveckla våra verktyg, metoder och processer kan vi möta det skiftande krav som både organisationer och säkerhetsbranschen ställer på oss.

Läs mer
Vill du komma i kontakt med oss?
Secure Development Life-Cycle (SDLC)

Utveckla applikationer enligt en beprövad metodik

För att lyckas med säker applikationsutveckling är det viktigt att inse att säkerhet tydligt behöver vävas in i utvecklingsarbetet. Secure Development Life-Cycle (SDLC) är en metodik som hjälper organisationer att göra just detta.
Den stora fördelen med att arbeta enligt SDLC är att man gör rätt från början. De som utvecklar applikationer enligt SDLC får ett bättre och säkrare resultat vilken även sparar slantar på sista raden.
applikationssäkerhet sdlc
Kurser i säker applikationsutveckling
applikationsutveckling

Lyft kunskapsnivån rörande IT-säkerhet hos era utvecklare

Säkerhetsbrister kan ofta härledas till lågt säkerhetsmedvetande samt bristande fokus på säkerhetsfrågor i processerna för applikationsutveckling och testning. Genom att utbilda utvecklare i säker programmering och applikationsutveckling går det att lyfta kunskapsnivån. På så vis kan er organisation undvika eller åtminstone reducera antalet säkerhetsbrister till följd av svagt utvecklingsarbete.

Sentor erbjuder såväl grundläggande som mer avancerade kurser i säker programmering och applikationsutveckling. Läs mer på länken nedan!

Läs mer
Vill du komma i kontakt med oss?