Sårbarhetsscanning och penetrationstester – när, hur och varför ska metoderna användas?