INCIDENT MANAGEMENT READINESS

Get prepared for
the unexpected
Overview

Incident Management Readiness

Den snabba tekniska utvecklingen och framväxten av nya cyberhot medför att alla organisationer är mottagliga för säkerhetsincidenter. Det är upp till organisationen själv att skydda och säkerställa att verksamhetens information är i säkra händer.

Ni lär dessvärre inte få en förvarning ifall en cyberattack är på väg att drabba er och dess konsekvenser för er organisation. I händelse av en säkerhetsincident, handlar allt om att minimera skadan och försöka återställa verksamheten till normalläge snarast möjligt.

Trots det, saknar många organisationer adekvata förberedelser för att effektivt kunna kvalificera och hantera säkerhetsincidenter. När en säkerhetsincident väl inträffar, kan dessa brister leda till förvirring och felaktiga initiativ som kan fördröja processen eller i värsta fall, förvärra skadan.

Etablera viktiga processer och klargör ansvarsområden

Sentor möjliggör ett standardiserat sätt för att hantera säkerhetsincidenter, baserat på den internationella säkerhetsstandarden ISO 27001. Vår tjänst Incident Management Readiness är en paketerad konsulttjänst som hjälper er att etablera de viktigaste processerna, klargöra ansvarsområden och bidra till minskad förvirring i händelse av en incident.

Vi följer arbetssättet som finns definierat i ISO 27000-serien

  1. Planering och förberedelser avseende hantering av säkerhetsincidenter
  2. Implementering av incidenthantering
  3. Kontrollera effektivitet av incidenthanteringen
  4. Agera

Leverabler

• GAPs med roadmap (aktiviteter som behöver utföras)
• Incident management policy
• Incident management – process
• Incident management – roller och ansvarsområden
• Rapportmall för incidenter

Fördelar

• Minimera affärsrisker
• Stärkt förebyggande informationssäkerhetsfokus
• Efterlev compliance-krav kopplade till incidenthantering och rapportering
• Förbättra den generella informationssäkerheten

Vill du veta mer? Lämna din e-postadress så hör vi av oss!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Whitepapers

Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance.

NIS-direktivet
GDPR och outsourcing
ISO 27001
Mer läsning!

Case studies

Vi har två kundcase där kunderna beskriver om sina utmaningar och hur Sentor har varit hjälp.

GDPR - Insplanet
ISO 27001 - TeamEngine
Mer läsning!

Debattinlägg i Sydsvenskan

Svenska organisationer måste ta ansvar för sin säkerhet. Det krävs inte minst nu när NIS-direktivet börjar gälla i EU, skriver Krister Hedfors.
Läs mer! (extern länk)

Vill du komma i kontakt med oss?