DRIFTSÄKERHET

Undvik driftavbrott
och stora kostnader
Översikt

Driftsäkerhet, outsourcing och krisberedskap

En vanlig uppfattning är att stora operativa incidenter är ett minne blott på grund av befintlig redundans och kontinuitet i verksamheten. Men det har visat sig vara fel, under senare år har ett antal stora incidenter inträffat, med allvarliga avbrott och flera 100 miljoner kronor i kostnader som konsekvens.

Kedjan som utgör operativ säkerhet är både lång och mycket komplex. Att få till det rätt kräver att flera delar fungerar i samförstånd – se bild nedan.

Är ni på väg att lägga ut driften?

Ett vanligt antagande är att när driften är outsourcad så är det inte längre än en operativ utmaning för organisationen, som ett SLA kommer att se allt är tillgängligt när det verkligen behövs. När ett SLA skapas är det viktigt att lägga fram de rätta kraven för den operativa driftens säkerhet. Den uppenbara utmaningen är att göra detta utan att det äventyrar business caset för att outsourca driften.

Sentor kan hjälpa er att hitta den rätta balansen här.

Vill ni granska en outsourcing-partner?

Oberoende om du bara vill vara säker på att du får vad du betalar för eller om du måste göra det av efterlevnadsskäl (som ISO 27001, PCI DSS och GDPR), är det en bra idé att granska leverantören. Vår erfarenhet är att det bättre att låta en tredje part genomföra revisionen för att säkerställa objektivitet, samarbete och undvika ont blod i relationen med leverantören. Icke att förglömma att det även krävs omfattande erfarenhet och expertkompetens för att utföra granskningen.

Krisberedskap

När en incident utvecklas till en kris är det inte bara viktigt att ha krishantering på plats för att hantera krisen, men också att ha fjädrande system som kan fungera trots en kris. Normal redundans som är en del av många outsourcingserbjudande, kommer sannolikt inte räcka till.

Sentor kan hjälpa er med rådgivning och se till att ni får ett motståndskraftigt skydd!

Vill du veta mer? Lämna din e-postadress så hör vi av oss!

Mer information
Granskar ni outsourcing-partners kopplat till GDPR?

Den nya Dataskyddslagen (GDPR) skräper kraven på användningen av outsourcing-leverantörer i syfte att stärka skyddet för individens information. Många avtal med outsourcing-leverantörer kommer att behöva ses över till följd av den nya lagen som kommer börja gälla under våren 2018.

Sentor stöttar organisationer i arbetet med att efterleva kraven i den ny lagen och kan genomföra granskningar av era outsourcing-leverantörer för att se ifall de håller måttet och att avtalen är korrekt skrivna.

På länken kan ni läsa om alla Sentors tjänster kopplade till GDPR.

Läs mer

Whitepaper: Så förbereder ni er inför GDPR

Den nya dataskyddslagen (GDPR) innebär skärpta krav kring hur personlig information hanteras. Läs vad lagen innebär och hur ni kan förbereda er.
Läs mer!

Whitepaper: GDPR och outsourcing

Det finns många frågor kring outsourcing och vad som gäller enligt GDPR. Vem bär ansvaret och vilka krav ska ställas på leverantörerna? Ta del av vad som gäller!
Läs mer!

Whitepaper: En introduktion till ISO 27001

Vill ni veta hur ni kan komma igång och arbeta mer strukturerat med informationssäkerhet? Ta en titt på ISO 27001!
Läs mer!

Whitepaper: NIS-direktivet

NIS-direktivet är avsett att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs om hur ni påverkas!
Läs mer!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!
Anmäl dig!

Vill du komma i kontakt med oss?